Luật xây dựng 2013 và những điều bạn cần biết

Luật xây dựng 2013 có những đặc điểm gì ? Cùng tìm hiểu nhé.

Luật đã ra đời từ bao nhiêu năm về trước ,khi nhà nước ra đời cũng là lúc luật xuất hiện . ở tất cả các phương diện các ngành nghề khác nhau . Trải qua từng giai đoạn thì chúng lại được sửa đổi và bổ sung phù hợp với từng giai đoạn . Luật chia thành nhiều mảng , luật kinh tế , luật dân sự , luật đất đai ... Mỗi ngành nghề đều có một bộ luật riêng để áp dụng . Và xây dựng cũng thế. Luật xây dựng có từ rất lâu , và hiện tại mới được chỉnh sửa , bổ sung năm 2013 . Vậy luật xây dựng 2013 có gì khác biệt so với luật cũ , chúng ta cùng nhau đi tìm câu trả lời nhé .

luật xây dựng 2013

Luật xây dựng 2013 gồm 168 điều và 10 chương cụ thể .

đặc điểm luật xây dựng 2013

Chương 1 là những quy định chung từ điều 1 đến điều 12 :  những phạm vi được điều chỉnh nói về quyền trách nhiệm nghĩa vụ của của cá nhân , cơ quan tổ chức , nhà nước , hoạt động trong lĩnh vực xây dựng . Chương 2 là các vấn đề về quy hoạch xây dựng gồm 8 mục và từ điều 13 đến điều thứ 48 . Nội dung chương này nói về các vấn đề cách quy hoạch , thẩm định , phê duyệt , điều chỉnh ,thực hiện  và quản lý của xây dựng . Chương 3 Gồm 4 mục cơ bản từ điều thứ 49 đến điều thứ 72 trong bộ luật xây dựng . Với 4 mục cụ thể nói về cách phân loại , trình tự và cách tổ chức , báo cáo thời gian , thẩm quyền được xây dựng .Chương 4 là chương tập trung nói về khảo sát và thiết kế  trong xây dựng , được cấu thành từ điều 73 đến điều 88 trong bộ luật . Chương thứ 5 là chương bàn về giấy phép trong xây dựng . Bắt buộc với một công trình nào đó , những người chủ thầu xây dựng (thầu xây dựng là gì ?) phải được cấp phép trên phạm vi định xây dựng .Chương này bao gôm từ điều 89 đến điều 106 . Chương 6 chuyển sang vấn đề chuẩn bị để xây dựng một công trình . Những vấn đề xoay quanh điều kiện , mặt bằng (diện tích xây dựng là gì ?) , về quy định chung đối với công trường hay về nguyên vật liệu  , an toàn trong việc thi công ( trang bị các thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ và thích hợp cho tất cả những người lao động trên công trường bằng các vật dụng : giầy , mũ , găng tay , kính quần áo bảo hộ lao động ....)đều được gói gọn từ điều 107 đến điều 131 . Từ điều 132 đến điều  147 các chi phí quản lý đầu tư : hợp đồng , thưởng , phạt , thanh lý ... đều được đưa ra . Chương 8 là các vấn đề về điều kiện năng lực của tổ chức khi tham gia xây dựng điều 148 đến điều 159 .Chương 9 trách nhiệm quản lý đầu tư của các cơ quan quản lý nhà nước . Và cuối cùng là các điều khoản thi hành trong bộ luật xây dựng 2013.

Được đăng vào

Viết bình luận