Khái niệm quy hoạch xây dựng là gì ?

Quy hoạch xây dựng là gì ? có đặc điểm và yêu cầu gì ?

Trong xây dựng , có rất nhiều các vấn đề ,mỗi một giai đoạn lại có một vấn đề riêng xuất hiện . Bạn có thấy ngày nay , khi con người càng ngày càng nhiều , đất đai bị thu hẹp thì để xây dựng được các vùng kinh tế , hay các trung tâm thương mại.. Những người quản lý xây dựng (quản lý xây dựng là gì ?) đều phải quy hoạch lại một vùng , để xây dựng . Vậy quy hoạch xây dựng là gì ? chúng có đặc điểm như thế nào ?

Khái niệm quy hoặc xây dựng ?

Quy hoặc xây dựng và việc tổ chức về một địa điểm các không gian đô thị , dân cư , các loại công trình kỹ thuật .. tạo một môi trường sống thật sự thoải mái cho người dân tại các địa phương , các vùng lãnh thổ , Đảm bảo được lợi ích cho cư dân , lợi ích cho quốc gia , Phát triển theo xu hướng hội nhập công nghiệp hóa , hiện đại hóa trên các phương diện kinh tế xã hội , an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường . 

quy hoạch xây dựng là gì

Để quy hoạch được xây dựng , người ta phải đảm bảo các yếu tố sau :

Nơi quy hoạch phải phù hợp với tổng thể phát triển kinh tế xã hội ,đảm bảo được quốc phòng an ninh và phát triển được kinh tế .

Tổ chức , sắp xếp một cách có hiệu quả không gian lãnh thổ trên điều kiện khai thác và phát triển hợp lý các nguồn tài nguyên của quốc gia , phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội .

Thiết lập được môi trường sống lành mạnh , hiện đại , tiện nghi theo xu hướng phát triển ,Xây dựng bền vững nhu cầu vật chất và tinh thần , bảo vệ các giá trị di sản .

Xác định được cơ sở cho công tác quản lý đầu tư , thu hút được các đầu tư trong và ngoài nước xây dựng . 

khái niệm quy hoạch xây dựng là gì

Như trên là một số đặc điểm của việc quy hoặc trong xây dựng . Muốn làm tốt  thì phải am hiểu các luật được đề ra . Nhất là đối với các chủ thầu xây dựng ( thầu xây dựng là gì ?) Người trực tiếp xây dựng công trình trên các vùng quy hoạch , phải luôn đảm bảo được sự phù hợp , sự tiện nghi và ngoài ra luôn đảm bảo an toàn lao động cho những người tham gia trực tiếp xây dựng . Bằng cách trang bị các thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ phù hợp như : giầy bảo hộ , mũ bảo hộ , găng tay bảo hộ , kính bảo hộ , khẩu trang bảo hộ hay quần áo bảo hộ lao động .

Bạn đã hiểu quy hoạch xây dựng là gì chưa ? 

Được đăng vào

Viết bình luận