Bạn đã biết lịch sử là gì chưa?

Lịch sử là gì ? nó có tầm quan trọng như thế nào đối với đất nước chúng ta .

khái niệm lịch sử là gì

Việt Nam là một nước có truyền thống về lịch sử . Từ ngàn đời nay , việc gìn giữ và bảo vệ đất nước luôn là những trang sử vàng chói lọi . Nhắc đến việt nam , là nhắc đến sự hào hùng của cả một dân tộc . Lịch sử việt nam đã trải qua mấy nghìn năm văn hiến , vẫn luôn được gìn giữ và bảo vệ cho đến ngày hôm nay và tương lai mai sau . Lịch sử đã đi vào niềm tự hào của cả dân tộc nên bất kì ai cũng phải biết đến lịch sử của đất nước . Chính vì thế , môn học lịch sử đã ra đời , nhằm giúp thế hệ trẻ nắm rõ và hiểu được truyền thống tốt đẹp của đất nước ta . Vậy lịch sử là gì , thông qua bài viết này , đồ bảo hộ lao động DHA muốn giới thiệu và nhắn nhủ tới các bạn đọc , cần phải hiểu rõ và nắm được giá trị cốt lõi của lịch sử , như Bác Hồ đã dạy " Dân ta phải biết sử ta - cho tường gốc tích , nước nhà Việt Nam ".

1 . Khái niệm Lịch sử là gì ? 

Lịch sử là toàn bộ  những hoạt động của con người chúng ta diễn ra trong quá khứ . Đơn giản như hằng ngày bạn vẫn gọi điện thoại , bất chợt một hôm bạn muốn tìm lại một số điện thoại , bạn lục lại lịch sử cuộc gọi , đó cũng chính là Lịch sử . Lịch sử mà chúng ta đang học bây giờ là hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ . 

lịch sử là gì

Từ việc con người hình thành tiến hóa ra sao , cho đến khi con người chống lại với giặc xâm lăng bờ cõi để bảo vệ nền độc lập tự do cho nước nhà , tất cả đều được ghi chép lại cho lịch sử sau này . 

Lịch sử có tác dụng gì và tại sao phải luôn giữ gìn và phát huy truyền thống của cha ông ? Lịch sử là cái mà giúp thế hệ trẻ của chúng ta biết được sự lao động sáng tạo , sự gìn giữ , sự chiến đấu kiên cường của cha ông , giúp chúng ta học hỏi và nêu cao tinh thần sáng tạo , giúp ích cho đất nước .

Như trên là một số đặc điểm và khái niệm của lịch sử là gì . Ngoài ra để tham khảo một số bài viết khác như luật giao thông là gì , xây dựng là gì , doanh thu bán hàng là gì ? Các bạn hãy truy cập vào địa chỉ website : baoholaodonggiare.vn . 

Bài viết khác : Văn hóa giao thông là gì  dây cứu sinh ..

Được đăng vào

Viết bình luận