Thống nhất nghiệp vụ công tác an toàn, bảo hộ lao động toàn quân

Ngày 16-7, tại Quân khu 9, Tổng cục Kỹ thuật khai mạc tập huấn công tác an toàn, bảo hộ lao động cho gần 260 cán bộ đảm nhiệm, phụ trách an toàn và bảo hộ lao động toàn quân năm 2014. Đợt tập huấn nhằm quán triệt và thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm, quy định của Bộ Quốc phòng về an toàn, bảo hộ lao động; Hướng dẫn các kỹ thuật phòng, chống sét các công trình quân sự, an toàn điện, an toàn khi làm việc trên cao, không gian hạn chế, hầm lò; khai thác, sử dụng, xử lý đạn dược, vật liệu nổ; một số vấn đề về phòng cháy, chữa cháy… Tập huấn góp phần trang bị, hệ thống kiến thức làm cơ sở để tra cứu, vận dụng triển khai ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nhằm khắc phục, hạn chế nguyên nhân vi phạm các quy định, tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn trong thực hiện nhiệm vụ... góp phần nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống tổ chức làm công tác an toàn, bảo hộ lao động; tăng cường bảo đảm an toàn cho các hoạt động huấn luyện, lao động sản xuất.

Được đăng vào

Viết bình luận