Thống nhất các văn bản quy phạm về an toàn, bảo hộ lao động

Tại TP Đà Lạt, Tổng cục Kỹ thuật vừa tổ chức hội nghị tập huấn an toàn, bảo hộ lao động toàn quân năm 2012. Tham dự có hơn 300 cán bộ ngành kinh tế, tham mưu kế hoạch, cục kỹ thuật các đầu mối đơn vị trực thuộc Bộ; chủ nhiệm kỹ thuật, cán bộ an toàn, bảo hộ lao động các đơn vị, tỉnh, thành phố, kho, xưởng vũ khí đạn toàn quân.

Hội nghị tập trung nghiên cứu các nội dung: Kỹ thuật an toàn, phòng, chống cháy nổ đạn dược, vật liệu nổ, hóa chất, xăng dầu; kỹ thuật an toàn trong bảo đảm kỹ thuật, khai thác sử dụng xe tăng-thiết giáp, tên lửa, khí tài đặc chủng, xe máy quân sự; kỹ thuật an toàn điện và phòng, chống sét; công tác kiểm định kỹ thuật an toàn máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; quán triệt và thực hiện thống nhất toàn quân các văn bản quy phạm, quy định của Bộ Quốc phòng về an toàn, bảo hộ lao động.

Được đăng vào

Viết bình luận