Thời hạn xét xử vụ án lao động là bao lâu?

Tôi (chủ tịch công đoàn) ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với một công ty có vốn nước ngoài. Năm 2014, công ty chấm dứt hợp đồng lao động với tôi mà không có lý do nên tôi gửi đơn khởi kiện công ty và toà đã thụ lý vụ án. Tuy nhiên, hơn 10 tháng mà vụ án của tôi vẫn chưa đưa ra xét xử. Tôi muốn biết thời hạn tối đa xét xử vụ án của tôi là bao lâu? Nếu thẩm phán không xử thì tôi khiếu nại ở đâu? 

Lâm Bích Thanh Thiên (thienlovemilan@yahoo.com)  

Luật sư PHẠM ĐÌNH HƯNG, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 179 Bộ luật Tố tụng dân sự thì thời hạn chuẩn bị xét xử đối với tranh chấp về lao động là hai tháng kể từ ngày thụ lý vụ án. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì chánh án toà án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không quá một tháng.

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, tòa án có thể ra một trong các quyết định sau đây: Công nhận sự thoả thuận của các đương sự; Tạm đình chỉ giải quyết vụ án; Đình chỉ giải quyết vụ án; Đưa vụ án ra xét xử. Khi tòa án quyết định đưa vụ án ra xét xử thì trong thời hạn một tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, toà án phải mở phiên toà; trong trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là hai tháng.

Căn cứ vào quy định trên thì thời hạn tối đa để tòa án giải quyết vụ án tranh chấp lao động là năm tháng (kể từ ngày toà thụ lý vụ án).

Như vậy, bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến chánh án toà án (nơi đang thụ lý vụ án) về việc thẩm phán chậm đưa vụ án ra xét xử để chánh án xem xét, giải quyết. Thời hạn chánh án giải quyết khiếu nại là 15 ngày (kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại). 
Được đăng vào

Viết bình luận