Tập huấn về thỏa ước tại doanh nghiệp chưa lập Công đoàn

Ngày 20 và 21-4 tại TP Nha Trang, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban Quan hệ quốc tế Tổng LĐLĐ Việt Nam và Viện FES của Đức tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thương lượng tập thể; ký kết, tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể (LĐTT) tại doanh nghiệp chưa lập Công đoàn (CĐ).
 
Tham gia tập huấn có 27 cán bộ chủ chốt của CĐ huyện, ngành và 4 doanh nghiệp chưa thành lập CĐ.
 
Nội dung tập huấn gồm: Cơ sở pháp lý, quy định và các văn bản liên quan đến thương lượng tập thể, thỏa ước LĐTT; quy trình xây dựng, hình thức, phương pháp và công cụ để thu thập thông tin về sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng dự thảo, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước LĐTT…
 
 
Tập huấn về thỏa ước tại doanh nghiệp chưa lập Công đoàn

Tập huấn về thỏa ước tại doanh nghiệp chưa lập Công đoàn
 
 
Ngoài ra, các học viên còn trao đổi, chia sẻ thông tin về công tác thực hiện thỏa ước LĐTT tại đơn vị. LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu là 2 đơn vị được Tổng LĐLĐ Việt Nam chọn triển khai thí điểm thỏa ước LĐTT tại doanh nghiệp chưa thành lập CĐ.
Được đăng vào

Viết bình luận