Tập huấn an toàn, bảo hộ lao động toàn quân

Từ ngày 16 đến 18-7, tại Quân khu 9, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức tập huấn công tác an toàn, bảo hộ lao động cho gần 260 cán bộ đảm nhiệm, phụ trách an toàn và bảo hộ lao động toàn quân năm 2014.

Nội dung tập huấn: Thống nhất các văn bản quy phạm, quy định của Bộ Quốc phòng về an toàn, bảo hộ lao động; hướng dẫn kỹ thuật phòng chống sét các công trình quân sự; an toàn điện; an toàn khi làm việc trên cao, không gian hạn chế, hầm lò; an toàn trong vận chuyển, bảo đảm kỹ thuật, khai thác sử dụng; một số vấn đề về PCCC…

Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ; đồng thời làm cơ sở để tra cứu, vận dụng triển khai ở các cơ quan đơn vị trong toàn quân, khắc phục các tai nạn, rủi ro do vi phạm các quy định, tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động hệ thống tổ chức làm công tác an toàn, bảo hộ lao động; tăng cường bảo đảm an toàn cho các hoạt động huấn luyện, chiến đấu, sản xuất.

Được đăng vào

Viết bình luận