Những thách thức hàng đầu về vấn đề an toàn lao động

 

Chúng tôi đã hỏi những gì ưu an toàn lao động duy nhất thách thức an toàn lớn nhất của họ là ngay bây giờ. Dưới đây là kết quả nghiên cứu độc quyền An toàn Tin tức báo của:

Thách thức số 1 được đề cập bởi 29% người được hỏi: các quy tắc và quy định, hoặc là những người cụ thể hoặc nói chung. Một số phản ứng cá nhân:

     "Bắt người lao động để hiểu được tầm quan trọng của máy canh và không đặt bàn tay của họ ở những nơi không an toàn."
     "An toàn nhà máy liên quan đến khách tham quan và địa phương, nhà nước và pháp luật và regs quốc gia."
     "Thách thức an toàn lớn nhất là có nhân viên của chúng tôi làm theo chính sách an toàn."
     "An toàn lao động - theo các thủ tục thích hợp khi sử dụng máy móc thiết bị."
     "Xác định chính xác những gì mục OSHA tuân thủ cụ thể đối với ngành công nghiệp sản xuất máy cửa hàng của chúng tôi. Ngoài ra, các quy định phòng chống tiếng ồn. Điều gì đã được thực hiện? Là những gì không cần thiết? "

 

an-toan-lao-dong


Thách thức thứ hai nhắc đến nhiều nhất là thái độ của người lao động và văn hóa an toàn (23% các câu trả lời). Những gì một số độc giả cho biết:

     "Re-đào tạo cho các yêu cầu an toàn (" Chúng tôi đã luôn luôn thực hiện theo cách này. ') "
     "Thay đổi một nền văn hóa an toàn đó là 30 năm sau."
     "Nhân viên hành vi không an toàn là thách thức lớn nhất trong ngành công nghiệp của tôi kể từ khi an toàn không được coi là một ưu tiên cho đến năm 2011 Bây giờ vì nó là một ưu tiên hàng đầu, bên cạnh sản xuất, thay đổi hành vi của người lao động là ưu tiên số 1 cho ngành công nghiệp của tôi."
     "An toàn là  vào lúc bắt đầu một công việc. Khi thời gian trở thành một vấn đề để hoàn thành một công việc, vết cắt ngắn có xu hướng xảy ra. "
     "Tìm một chương trình an toàn hành vi đó là lâu dài bền vững và không phụ thuộc vào tư vấn bên ngoài."
     "Sự thờ ơ và thất vọng với các chương trình an toàn. Một thất bại trong việc nhận ra rằng an toàn cá nhân là một nỗ lực nhóm. Một loạt mới của nhân viên nghĩ rằng họ biết tất cả, và không có gì khác họ cần phải học ... họ là chống đạn cho đến khi họ không phải là. "
     "Thay đổi văn hóa an toàn và tạo ra nhận thức an toàn trong thanh niên và đôi khi không nói tiếng Anh lực lượng lao động."

Thách thức nhắc đến nhiều nhất tiếp theo là huấn luyện an toàn (15%). Trong số các câu trả lời:

     "Đào tạo an toàn thích hợp cho nhiều bộ phận khác nhau của tất cả những người có trách nhiệm khác nhau."
     "Việc đào tạo từ lớp học đến nơi làm việc."
     "Bắt tất cả mọi người được đào tạo và sử dụng một cách nhất quán thực hành an toàn."
     "Giữ nhân viên được đào tạo trong sự cố có thể xảy ra."

Hỗ trợ quản lý và giám sát việc tham gia nhiều hơn trong an toàn đứng thứ tư (9%). Một số câu trả lời:

     "Một số người quản lý xem xét chỉ số sản xuất."
     "Hỗ trợ quản lý nhất quán".
     "Bắt giám sát để chủ động giải quyết những mối nguy hiểm tiềm năng chứ không phải là một cách chủ động giải quyết."
     "Quản lý mua vào chi phí ban đầu và duy trì một môi trường làm việc an toàn."
     "Bắt nhân viên khác để 'mua' đến an toàn -. Bao gồm cả quản lý cấp trên"

Một số khu vực khác mà ghi bàn dưới 9% nhưng có nhiều câu trả lời bao gồm:

     - lái xe / xe / vận chuyển
     - tìm thời gian để làm tất cả
     - phòng chống thương tích
     - chuẩn bị khẩn cấp, và
     - xác định nguy cơ.
Mà trong số những phản ứng để bạn xác định với? Số 1 duy nhất thách thức an toàn lớn nhất của bạn là gì ngay bây giờ? Làm thế nào có bạn giải quyết một số những thách thức này? Cho chúng tôi biết trong các ý kiến​​.

Tag : Bảo hộ lao động, Bảo hộ lao động giá rẻ, Quần áo bảo hộ lao động

Nguồn : safetynewsalert.com

Được đăng vào

Viết bình luận