Hợp tác với Công đoàn tỉnh Champasak

 
Tại buổi tiếp, làm việc với Đoàn Đại biểu Liên hiệp Công đoàn (CĐ) tỉnh Champasak (Lào) vào chiều 13-5, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết các hoạt động của CĐ TP tập trung ở cơ sở, đặc biệt là khu vực ngoài quốc doanh vì có đông lao động, điều kiện hoạt động khó hơn doanh nghiệp nhà nước.
 
Để đánh giá CĐ cơ sở, đầu năm, LĐLĐ TP yêu cầu cơ sở phải lập kế hoạch hoạt động cho cả năm. Kế hoạch này được thông báo với doanh nghiệp nhằm nắm rõ các hoạt động của CĐ cơ sở, hỗ trợ khi cần thiết...
 
LĐLĐ TP HCM và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Champasak ký kết thỏa thuận hợp tác
 
LĐLĐ TP HCM và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Champasak ký kết thỏa thuận hợp tác
 
Đoàn đại biểu CĐ tỉnh Champasak còn tìm hiểu về các vấn đề: ngân sách CĐ, tiêu chí đánh giá CĐ cơ sở, công tác đào tạo cán bộ CĐ; ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể... Dịp này, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện công tác bảo hộ lao động, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, phát triển đoàn viên, đào tạo cán bộ CĐ...
Được đăng vào

Viết bình luận