Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

Thang dây thoát hiểm Hàn Quốc

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Sợi dây cáp lõi thép chống cháy chạy qua plăng hãm giúp cho người xuống từ từ. khi sử dụng thang dây thoát hiểm này dù ban có ở tầng thứ bao nhiêu cùng có thể tiếp đất an toàn tuyệt đối.Xem Clip thang

Thang dây thoát hiểm Hàn Quốc

Sợi dây cáp lõi thép chống cháy chạy qua plăng hãm giúp cho người xuống từ từ. khi sử dụng thang dây thoát hiểm này dù ban có ở tầng thứ bao nhiêu cùng có thể tiếp đất an toàn tuyệt đối.Xem Clip thang day thoat hiểm nhà cao tầng: http://www.youtube.com/watch?v=hqdENDY-05E&feature=youtu.be

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng