Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

Dây an toàn bán toàn thân Hàn quốc Kukje 2 móc nhôm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Dây an toàn bán toàn thân Hàn Quốc Kukje 2 móc nhôm
Vòng nối =thép
Độ bền động dây treo có giảm chấn = thép
Dây bụng: Sợi tổng hợp 1000x49, 1x2,1
Khóa bụng: Thép dầy 2,2mm
V

Dây an toàn bán toàn thân Hàn quốc Kukje 2 móc nhôm

Quy cách: Dây an toàn bán toàn thân Hàn Quốc Kukje 2 móc nhôm
1. Đây an toàn toàn thân Hàn Quốc Kukje 2 móc nhôm, 2 móc sắt

2. Dây an toàn toàn thân Hàn Quốc Kukje 1 móc nhôm, 1 móc sắt
Móc khóa: Thép cỡ 50
Chất liệu dây treo: Sợi tổng hợp 1200x23, 4x2,8
Giảm chấn: 100x46x1,5
Vòng nối = Thép
Độ bền động dây treo có giảm chấn = Thép
3. Dây an toàn bán toàn thân kukje 1 móc nhôm, 1 móc sắt

4. Dây an toàn bán toàn thân kukje 2 móc nhôm, 2 móc sắt
Dây bụng: Sợi tổng hợp 1000x49, 1x2,1
 Khóa bụng: Thép dầy 2,2mm
Vòng D: Thép dầy 4,4mm
 Dây chằng thân: sợi tổng hợp dầy 1,7mm
Vòng nối = Thép

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng