Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

yếm chống hóa chất microgard

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cấu tạo gồm 3 lớp External film barrier layer va 2 lớp Nonwoven layers.
+ Type 3-B chống chất lỏng văng bắn mạnh
+ Type 4-B chống chất lỏng dạng phun trực tiếp.
+ Type 5-B sử dụng trong

yếm chống hóa chất microgard

Cấu tạo gồm 3 lớp External film barrier layer va 2 lớp Nonwoven layers.
+ Type 3-B chống chất lỏng văng bắn mạnh
+ Type 4-B chống chất lỏng dạng phun trực tiếp.
+ Type 5-B sử dụng trong

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng