Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

Xích nhựa các màu

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

D33-DPO-0386 hàng có sẵn
Xích nhựa các màu xanh đỏ vàng trắng
loại xích to đường kính 10mm
loại kích thước 6mm

Xích nhựa các màu xanh đỏ vàng trắng

loại xích to đường kính 10mm

25m/sợi (màu vàng, màu đỏ, màu trắng đỏ, màu vàng đen)

Xích nhựa các màu

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng