Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

Quần chịu nhiệt 1000 độ

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Quần rời PCCC chống cháy, chịu nhiệt, vải Dickson - Pháp, nhiệt độ biến dạng 780oC ( tương đương bức xạ nhiệt 1000 độ),sản xuất tại Việt Nam

Quần rời PCCC chống cháy, chịu nhiệt, vải Dickson - Pháp, nhiệt độ biến dạng 780oC ( tương đương bức xạ nhiệt 1000 độ),sản xuất tại Việt Nam

Quần chịu nhiệt 1000 độ

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng