Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

Nút tai 3m sử dụng 1 lần

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

D00-DPO-0117. Hàng có sẵn
Nút nhét tai sử dụng một lần, không dây, chất liệu bọt biển
29DB
liên hệ : 091 853 6328

Nút nhét tai sử dụng một 
lần, không dây, chất liệu bọt 
biển 

3M™ Foam Earplugs 1100 Nút 
nhét tai bọt biển, sử dụng 1 lần, 
không dây - NRR: 29 dB

Nút tai 3m sử dụng 1 lần

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng