Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

Nút bịt tai 3m có dây sử dụng 1 lần

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

D00-DPO-0118
Nút nhét tai sử dụng một
lần, có dây, chất liệu bọt biển

Nút nhét tai sử dụng một 
lần, có dây, chất liệu bọt biển 3M™ Corded Foam Earplugs 1110 
Nút nhét tai bọt biển, sử dụng 1 lần,
có dây - NRR: 29 dB

Nút bịt tai 3m có dây sử dụng 1 lần

Nút bịt tai 3m có dây sử dụng 1 lần

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng