Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

Mặt nạ thoát hiểm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Mặt nạ phòng khói độc:
Mã sản phẩm: D2-DHA-0124
Nhà sản xuất: Nhập khẩu ASIA
Nước sản xuất: Nhập khẩu ASIA
Tiêu chuẩn: Việt Nam
Trọng lượng: Nhẹ
Công dụng: Chống khí độc

Mặt nạ phòng khói độc:
Mã sản phẩm: D2-DHA-0124
Nhà sản xuất: Nhập khẩu ASIA
Nước sản xuất: Nhập khẩu ASIA
Tiêu chuẩn: Việt Nam
Trọng lượng: Nhẹ
Công dụng: Chống khí độc

mặt nạ thoát hiểm

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng