Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

Khẩu trang hoạt tính cao cấp

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

D5-DPO-135
Chống bụi hiệu quả đến 99%
Đạt Tiêu chuẩn Mỹ NIOSH
Số lượng: 20 chiếc/hộp

Khẩu trang than hoạt tính Malaysia

Chống bụi hiệu quả đến 99%
Đạt Tiêu chuẩn Mỹ NIOSH
Số lượng: 20 chiếc/hộp

Khẩu trang hoạt tính cao cấp

Khẩu trang hoạt tính cao cấpKhẩu trang hoạt tính cao cấp

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng