Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

Dây giảm sốc 2 móc khóa

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Móc khóa to và
Dây giảm sốc dài 1.6m

Dây giảm sóc 2 móc khóa

Tiêu chuẩn Châu Âu: dây nối BS EN 345 & SIRIM, dây giảm sóc BS EN 355 & SIRIM

Chứng nhận số PP071005, PP071004

Dây giảm sốc 2 móc khóa

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng