Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

Cột nhựa 002 màu vàng xanh

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

φ320*φ50*1000mm
(đế có thể đỏ nước vào để điều chỉnh trọng lượng)

Cột nhựa giao thông màu vàng xanh

có thể đổ nước để điều chỉnh trọng lượng

Cột nhựa 002 màu vàng xanh

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng