Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

bộ quần áo chống hóa chất microchem

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

ấu tạo gồm 3 lớp External film barrier layer va 2 lớp Nonwoven layers. + Type 3-B chống chất lỏng văng bắn mạnh + Type 4-B chống chất lỏng dạng phun trực tiếp. + Type 5-B sử dụng trong môi trường bụi

ấu tạo gồm 3 lớp External film barrier layer va 2 lớp Nonwoven layers. + Type 3-B chống chất lỏng văng bắn mạnh + Type 4-B chống chất lỏng dạng phun trực tiếp. + Type 5-B sử dụng trong môi trường bụi dạng thể rắn. + EN 14126 Chống các tác nhân lây nhiễm + EN 1073-2 Chống ô nhiễm bụi phóng xạ. + EN 1149-5 Chống tĩnh điệnbộ quần áo chống hóa chất microchem

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng