Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

BIỂN BÁO GIAO THÔNG

Còn hàng

Giá: 250.000₫

Tổng quan

kích thước : 700 mm X 700 mm
Chất liệu : Tole mạ kẽm , sơn chống gỉ và dán giấy phản quang 3M
Đạt quy chuẩn QCVN 41 /2012 GTVT
Đơn giá trên áp dụng sô lượng > 5 cái

Đơn giá trên áp dụng sô lượng > 5 cái 

biển báo giao thông

kích thước : 700 mm X 700 mm 

Chất liệu : Tole mạ kẽm , sơn chống gỉ và dán giấy phản quang 3M 

Đạt quy chuẩn QCVN 41 /2012 GTVT

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng