Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

băng cảnh báo cáp điện chôn ngầm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

D00-DPO-00BCB hàng có sẵn

Băng cảnh báo cáp điện chôn ngầm

dành cho cáp viễn thông, cáp trung thế, cáp hệ thế

1 cuộc 500m hoặc 250m

băng cảnh báo cáp điện chôn ngầm

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng